Van 20 tot en met 22 september organiseren we ons tweede Alaskan Malamute Weekend waar u kan deelnemen aan verschillende leuke activiteiten met en zonder uw Alaskan Malamute. Bovendien vieren we dat weekend het 30-jarige bestaan van onze club met een feestje.

Du 20 au 22 septembre nous organisons notre premier Alaskan Malamute Weekend où vous pourrez participer à différentes activités ludiques avec et sans votre Alaskan Malamute. De plus, ce week-end, nous célébrons le 30e anniversaire de notre club avec une fête.

Programma / Programme

Vrijdag 20 september 2019 / Vendredi 20 septembre 2019:

16h00 Verwelkoming + registratie deelnemers Accueil + inscription des participants
16h00 – 20h00 Gezellig samenzijn en de vertoning van film(s) waarin de poolhond centraal staat Rassemblement et présentation de(s) film(s) autour du chien polaire

 

Zaterdag 21 september 2019 / Samedi 21 septembre 2019:

8h30 – 9h20 Verwelkoming + registratie deelnemers Accueil + inscription des participants
9h30 Briefing van het weekend door onze activiteitencommissie Briefing du weekend par notre commission d’activités
10h00 – 13h00 Mushing initiatie door de VFS Initiation Mushing par le VFS
13h00 – 14h30 Lunch Lunch
14h30 – 17h00 Spelletjes middag met en zonder hond, zoals: ren je rot, spijker poepen, snorkelen, lekkende flessen Jeux l’après-midi avec ou sans chien, Comme: Course folle, caca d’ongle, plongée en apnée, bouteilles qui fuient
18h30 – 19h00 Aperitief, aangeboden door de club, op de centrale plaats Apéritif offert par le club au place centrale
19h15 – … BBQ & feest 30 jaar AMCB bij Gipsy Horses BBQ & fête 30 ans de l’AMCB chez Gipsy Horses

 

Zondag 22 september 2019 / Dimanche 22 septembre 2019:

10h00 – 12h00 Wandeling Promenade
12h00 Lunch Lunch
14h00 Einde van het weekend Fin du weekend

Praktische info / Info pratique

Adres / Adresse: Gipsy Horses Ranch – Mollemansstraat 14 – 2260 Westerlo

 • Zelf mee te brengen: stoelen, slaapgerief, stake-out
  A apporter: chaises, équipment de couchage
 • Avondeten op vrijdag (en het ontbijt en de lunch op zaterdag en zondag is zelf te voorzien. U kan ook bij Gipsy Horses volgende maaltijden verkrijgen (te bestellen bij inschrijving):
  Le dîner du vendredi ainsi que le petit déjeuner et le déjeuner du samedi et du dimanche est a pourvoir à soi-même. Vous pouvez également obtenir des repas chez Gipsy Horses (à commander lors de l’inscription):
  Spaghetti + brood/pain € 8
  Chili Con Carne + brood/pain € 7
  Croque-Monsieur € 3
  Pizza Baguette € 5
 • Het is verboden om BBQ’en op het domein
  Interdiction de faire BBQ sur le domaine
 • Er is voldoende plaats voor stake-out. Het is toegestaan de honden buiten te zetten van 7h00 tot 23h00.
  Il y a suffisamment de place pour le stake-out.  Il est autorisé de laisser les chiens dehors à partir de 7h00 jusqu’à 23h00.
 • Overnachting ter plaatse is mogelijk met tent of caravan. Logeren in de omgeving, zie https://www.olen.be/product/253/logeren (zelf te regelen).
  Logement avec caravane ou tente sur place possible. Logement dans la région, voir https://www.olen.be/product/253/logeren (à arrangez par vous-même).
 • Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een familiale verzekering. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  Chaque participant doit être en possession d’une police d’assurance familiale. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident
 • Indien de weersomstandigheden het toelaten kan op zondagochtend een klein mushing-rondje worden gelopen, voor diegenen die willen kennismaken met deze sport. Dit op eigen risico, enkel voor erkende sledehondenrassen en onder begeleiding van ervaren mushers
  Si les conditions météorologiques le permettent, un petit tour de mushing peut être organisé le dimanche matin pour ceux qui souhaitent se familiariser avec ce sport. Ceci à vos risques et périls, uniquement pour les races de chiens de traîneau reconnues et sous la supervision de mushers expérimentés
 • Het is mogelijk om enkel deel te nemen aan het AMCB feest op zaterdag avond. Gelieve dit dan te bestellen onder “Bijkomende maaltijd” met vermelding van uw naam onder Naam deelnemer(s).
  Il est possible de participer uniquement à la soirée AMCB le samedi soir. Veuillez commander ceci sous «Repas supplémentaire» avec la mention de votre nom sous Nom du (des) participant (s).
  ik ben amcb lid en wens me in te schrijven met mijn gezin voor deelname aan het weekend (incl. 1 maaltijd zaterdagavond) / Je suis membre de l'amcb en souhaite m'inscrire avec ma famille pour participer au week-end (incl 1 repas samedi soir)ik ben geen amcb lid en wens me in te schrijven met mijn gezin voor deelname aan het weekend (incl. 1 maaltijd zaterdagavond) / je ne suis pas membre de l'amcb et je souhaite m'inscrire avec ma famille pour participer au week-end ( incl 1 repas samedi soir)  Lunch
  Inschrijven kan tot 15/09/2019 via email: activities@amcb.info of online op de website: www.amcb.info
  Ik neem deel met ….. personen en stort in totaal € …….. op rekening van de AMCB met vermelding AMCB WEEKEND 2019. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

  Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15/09/2019 par email à l’adresse suivante: activities@amcb.info ou online sur le site Web: www.amcb.info Je participe avec …. Personnes et je paierai en total € ……….. sur le compte de l’AMCB mentionnant WEEKEND AMCB 2019. Votre inscription est définitive après réception de votre paiement.

  Weekend teaser