[Nederlands] [Français] [English]
 

Nederlands

Bij AMCB waarderen we uw privacy en willen wij u op de hoogte houden van de laatste beleidswijzigingen met betrekking tot de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. We willen dat u weet dat er geen sprake zal zijn van misbruik, verkoop of het delen van uw gegevens of het gebruik ervan voor gerichte advertenties. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden en het is informatie die alleen wordt behandeld door het AMCB-comité, nooit door derden.

Als u meer informatie wenst of vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op per e-mail op webmaster@amcb.info.

Bedankt voor het lezen en om deel uit te maken van de AMCB-community.


 

Français

Chez AMCB, nous apprécions votre vie privée et souhaitons vous tenir au courant des derniers changements de politique concernant le nouveau Règlement général sur la protection des données (GDPR) de l’Union européenne. Nous voulons que vous sachiez qu’il n’y aura pas d’abus, de vente ou de partage de vos données ou de leur utilisation pour des publicités ciblées. Vos données ne sont utilisées qu’à des fins de communication, et ce sont des informations qui ne sont traitées que par le comité AMCB, jamais par des tiers.

Si vous avez besoin de plus d’informations ou si vous avez des questions concernant vos informations personnelles ou notre politique de confidentialité, n’hésitez pas à nous contacter par email à webmaster@amcb.info.

Merci d’avoir lu et de faire partie de la communauté AMCB.


 

English

At AMCB, we value your privacy and want to update you about the latest policy changes concerning the new General Data Protection Regulations (GDPR) of the European Union. We want you to know that there won’t be any misuse, selling or sharing of your data or using it for targeted ads. Your data is only used for communication purposes, and it is information only handled by the AMCB committee, never third parties.

If you require any more information or have any questions about your personal information or our privacy policy, please feel free to contact us by email at webmaster@amcb.info.

Thanks for reading and for being part of the AMCB community.